Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Hrvatski zrakoplovni portal

METAR & TAF

[Source: ADDS]
METAR
LDZA 271830Z 14004KT 110V210 CAVOK 25/16 Q1012 NOSIG =
LDZA 271725Z 2718/2818 22005KT 9999 SCT040 TX27/2718Z TN13/2817Z PROB30 TEMPO 2721/2803 01015G30KT 4000 TSRA BKN035 SCT050CB BECMG 2722/2800 06010KT BECMG 2805/2807 RA PROB30 TEMPO 2807/2816 4000 BKN014 OVC030 BECMG 2814/2816 11006KT NSW LDSP 271830Z 30003KT 270V070 CAVOK 24/10 Q1013 NOSIG =
LDSP 271725Z 2718/2818 VRB02KT CAVOK TX27/2812Z TN18/2803Z PROB30 TEMPO 2812/2816 23007KT PROB30 TEMPO 2813/2816 -TSRA FEW050CB BECMG 2816/2818 03008KT LDDU 271830Z 30005KT CAVOK 22/15 Q1014 NOSIG =
LDDU 271725Z 2718/2818 VRB02KT CAVOK TX26/2811Z TN20/2803Z BECMG 2807/2809 15010KT BECMG 2810/2812 20008KT BECMG 2816/2818 03010KT LDPL 271830Z 10002KT CAVOK 21/10 Q1013 NOSIG =
LDPL 271725Z 2718/2818 04006KT CAVOK TX25/2811Z TN15/2817Z PROB30 TEMPO 2804/2812 -TSRA FEW055CB BECMG 2806/2808 08015KT TEMPO 2812/2818 08025G35KT PROB30 TEMPO 2816/2818 TSRA FEW060CB LDZD 271830Z 27004KT CAVOK 22/13 Q1014 NOSIG =
LDZD 271725Z 2718/2818 VRB02KT CAVOK TX27/2812Z TN15/2803Z BECMG 2810/2812 06008KT PROB30 TEMPO 2811/2814 -TSRA FEW050CB TEMPO 2815/2818 04015KT LDRI 271830Z 31003KT CAVOK 23/14 Q1013 =
LDRI 271725Z 2718/2818 06005KT 9999 SCT040 TX26/2718Z TN16/2814Z PROB30 TEMPO 2803/2812 TSRA SCT045 FEW055CB BECMG 2805/2807 06015KT TEMPO 2807/2818 VRB08KT PROB30 TEMPO 2809/2818 06018G32KT PROB30 TEMPO 2812/2815 4000 RA LDOS 271830Z 04004KT CAVOK 25/16 Q1013 =
LDOS 271725Z 2718/2818 23008KT 9999 SCT030 TX27/2718Z TN14/2817Z BECMG 2723/2801 35014KT PROB30 TEMPO 2723/2804 35020G30KT TSRA SCT050CB PROB30 TEMPO 2808/2815 RA BECMG 2814/2816 04008KT
TAF
LDZA 271725Z 2718/2818 22005KT 9999 SCT040 TX27/2718Z TN13/2817Z PROB30 TEMPO 2721/2803 01015G30KT 4000 TSRA BKN035 SCT050CB BECMG 2722/2800 06010KT BECMG 2805/2807 RA PROB30 TEMPO 2807/2816 4000 BKN014 OVC030 BECMG 2814/2816 11006KT NSW =
LDSP 271725Z 2718/2818 VRB02KT CAVOK TX27/2812Z TN18/2803Z PROB30 TEMPO 2812/2816 23007KT PROB30 TEMPO 2813/2816 -TSRA FEW050CB BECMG 2816/2818 03008KT =
LDDU 271725Z 2718/2818 VRB02KT CAVOK TX26/2811Z TN20/2803Z BECMG 2807/2809 15010KT BECMG 2810/2812 20008KT BECMG 2816/2818 03010KT =
LDPL 271725Z 2718/2818 04006KT CAVOK TX25/2811Z TN15/2817Z PROB30 TEMPO 2804/2812 -TSRA FEW055CB BECMG 2806/2808 08015KT TEMPO 2812/2818 08025G35KT PROB30 TEMPO 2816/2818 TSRA FEW060CB =
LDZD 271725Z 2718/2818 VRB02KT CAVOK TX27/2812Z TN15/2803Z BECMG 2810/2812 06008KT PROB30 TEMPO 2811/2814 -TSRA FEW050CB TEMPO 2815/2818 04015KT =
LDRI 271725Z 2718/2818 06005KT 9999 SCT040 TX26/2718Z TN16/2814Z PROB30 TEMPO 2803/2812 TSRA SCT045 FEW055CB BECMG 2805/2807 06015KT TEMPO 2807/2818 VRB08KT PROB30 TEMPO 2809/2818 06018G32KT PROB30 TEMPO 2812/2815 4000 RA =
LDOS 271725Z 2718/2818 23008KT 9999 SCT030 TX27/2718Z TN14/2817Z BECMG 2723/2801 35014KT PROB30 TEMPO 2723/2804 35020G30KT TSRA SCT050CB PROB30 TEMPO 2808/2815 RA BECMG 2814/2816 04008KT =
SR / SS: 03:12 / 18:33 UTC (Zagreb 2022-05-27)